Τρίτη, 15 10 2019

Αλλαγή στην ώρα εξέτασης του μαθήματος Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Περιγραφή: Αλλαγή στην ώρα εξέτασης του μαθήματος Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Το μάθημα Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, θα εξεταστεί στις 14-17 αντί του 11-14, την ίδια μέρα 21/1/2019, στην ίδια αίθουσα ΗΛ5.

Η αλλαγή φαίνεται στο πρόγραμμα εξετάσεων με κίτρινο.