Πέμπτη, 17 10 2019

Δήλωση οφειλόμενων μαθημάτων ζυγών εξαμήνων από τους επι πτυχίω φοιτητές για την εξεταστική Φεβρουαρίου 2019

Περιγραφή: 

Ανακοίνωση για τους Επί Διπλώματι Φοιτητές, 

Δήλωσης Μαθημάτων Εαρινού  Εξαμήνου (2017-2018) 

 εξεταστικής Φεβρουαρίου 2019

Οι  επί διπλώματι  φοιτητές μπορούν να δηλώσουν τα  οφειλόμενα μαθήματα εαρινών εξαμήνων (που είχαν δηλώσει το εαρινό εξάμηνο του Α.Ε. 2017-2018) για την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2019, μέχρι και τη Δευτέρα 14/01/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://progress.upatras.gr

Δεν δηλώνετε καμία διπλωματική εργασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαθήματα πρέπει να δηλωθούν από την ίδια ομάδα και  εξάμηνο που είχαν δηλωθεί κατά τη εαρινή δήλωση μαθημάτων.

                                                

                                                     

Από τη Γραμματεία