Πέμπτη, 17 10 2019

Ανακοίνωση κατάθεσης πιστοποιητικού διαγραφής για υποψήφιους προς μετεγγραφή

Περιγραφή: 

 Παρακαλούνται, όλοι οι υποψήφιοι που έχουν καταθέσει δικαιολογητικά μετεγγραφής  να προσκομίσουν το πιστοποιητικό διαγραφής τους ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα.  

Θα υπάρξει νέα ενημέρωση για παραλαβή κωδικών και πιστοποιητικών