Παρασκευή, 18 10 2019

Πρόγραμμα ορκωμοσίας Δεκεμβρίου 2018 προπτυχιακών φοιτητών

Περιγραφή: Πρόγραμμα ορκωμοσίας Δεκεμβρίου 2018 προπτυχιακών φοιτητών

 Ενημερώνουμε τους υποψήφιους προς ορκωμοσία φοιτητές οτι η ημερομηνία ορκωμοσίας για το Τμήμα μας είναι η 17η Δεκεμβρίου 2018.

 
Από τη Γραμματεία