Παρασκευή, 18 10 2019

Ανακοίνωση για τα μαθήματα «Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία» και «Διαδραστικές Τεχνολογίες»

Περιγραφή: ΕΠΕΙΓΟΝ! Ανακοίνωση για τα μαθήματα «Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία» και «Διαδραστικές Τεχνολογίες» (αφορά τους φοιτητές που φοιτούν στο 5ο έτος & πάνω το Ακαδ. Έτος 2018-19)

Τα μαθήματα του Τομέα ΗκΥ «Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία» και «Διαδραστικές Τεχνολογίες», διδάσκονται από φέτος και στο εξής χωρίς Εργαστήριο. 

Τα μαθήματα αυτά δεν θα έχουν συν-απαιτούμενα, όπως τα υπόλοιπα μαθήματα του Τομέα ΗκΥ.

Όσοι φοιτητές έχουν ήδη περάσει μόνο το Εργαστήριο και όχι το Μάθημα,  το Εργαστήριο φαίνεται στην καρτέλα του φοιτητή, αλλά δεν θα προσμετράται ούτε στον αριθμό των μαθημάτων ούτε στο σύνολο των ECTS.

Για να προσμετρηθεί το Εργαστήριο θα πρέπει οι φοιτητές να περάσουν και το αντίστοιχο Μάθημα.

Σταύρος Α. Κουμπιάς, Καθηγητής

Πρόεδρος ΤΗΜ&ΤΥ