Πέμπτη, 18 10 2018

Αίθουσα διαλέξεων Τεχνικού Σχεδίου

Περιγραφή: Αίθουσα διαλέξεων Τεχνικού Σχεδίου

Οι διαλέξεις του Τεχνικού Σχεδίου γίνονται πλέον στην αίθουσα ΚΥΠΕΣ ΙΙΙ, αντί στην ΗΛ8, κάθε Τρίτη 9πμ.