Πέμπτη, 18 10 2018

Ένταξη φοιτητών σε εργαστηριακές ομάδες του μαθήματος "Εισαγωγή Υπολογιστές"

Περιγραφή: Ένταξη φοιτητών σε εργαστηριακές ομάδες του μαθήματος "Εισαγωγή Υπολογιστές"

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές στην επισυναπτόμενη κατάσταση, που κατά τη δήλωσή τους είναι υπό-μετεγγραφή, γίνονται δεκτοί να ενταχθούν ως ακροατές στις εργαστηριακές ομάδες, ώστε να εκπονήσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις, και σε περίπτωση που τύχουν μετεγγραφής να έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην τελική εξέταση του μαθήματος.

Η συμμετοχή τους είναι υποχρεωτική από τη δεύτερη εργαστηριακή άσκηση αυτής της εβδομάδας, και θα ισχύσει κανονισμός του μαθήματος ότι "Ο μέγιστος αριθμός αποτυχιών που επιτρέπεται είναι σε τρεις ασκήσεις".