Παρασκευή, 18 10 2019

ΕΠΕΙΓΟΝ! Διόρθωση ανακοινώσεων για τα ECTS των Εργαστηρίων των Φοιτητών

Περιγραφή: Διόρθωση ανακοινώσεων για τα ECTS των Εργαστηρίων των Φοιτητών

Α. Για φοιτητές με Έτος Εισαγωγής 2014-2015 και πριν

Για τους φοιτητές με εισαγωγή 2014-2015 και πριν, καταργείται ο κανόνας των 6 ECTSαπό την Α+Β  ομάδα και 2 ECTSαπό την ομάδα Γ.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τουλάχιστον 8  ECTS εργαστηρίων και από τις 3 ομάδες, Α,Β,Γ.

Β. Για φοιτητές με Έτος Εισαγωγή 2015-2016 και μετά

Οι φοιτητές με εισαγωγή 2015-2016 και μετά,  έχουν την υποχρέωση να επιλέξουν τουλάχιστον 4 μαθήματα με εργαστήριο στα εξάμηνα από το 7ο – 9ο, δηλαδή 20 ECTS, από τα 80 ECTS των μαθημάτων συνολικά.

Τα μαθήματα αυτά μπορούν να επιλεγούν από οποιαδήποτε ομάδα.