Παρασκευή, 18 10 2019

Ανακοίνωση για την παραλαβή κωδικών/πιστοποιητικών

Περιγραφή: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΩΝ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2018-2019

Παρακαλούνται, όσοι πρωτοετείς φοιτητές ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στις 27/9/2018 και τις 28/9/2018, λόγω τεχνικού προβλήματος, να προσέλθουν από Πέμπτη 4 Οκτωβρίου και Παρασκευή 5 Οκτωβρίου αντίστοιχα, για την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

Από τη Γραμματεία