Παρασκευή, 18 10 2019

Ανακοίνωση για τα Προγράμματα Σπουδών Ακ. Έτους 2018-2019, Κανόνες Δήλωσης και Μεταβατικές Διατάξεις του ΤΗΜκΤΥ

Περιγραφή: Ανακοίνωση για τα Προγράμματα Σπουδών Ακ. Έτους 2018-2019, Κανόνες Δήλωσης και Μεταβατικές Διατάξεις του ΤΗΜκΤΥ

Στην ενότητα ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ έχει αναρτηθεί το ενημερωμένο Πρόγραμμα Σπουδών για το Ακαδ. Έτος 2018-2019 (αναλόγως του έτους εισαγωγής), μεταβατικές διατάξεις, καθώς και οι Κανόνες Δήλωσης-Αποφοίτησης για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδ. Έτους 2018-19.

 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθ. Σταύρος Α. Κουμπιάς