Δευτέρα, 21 10 2019

Ανακοίνωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την εγγραφή στην κατηγορία Αλλογενών - Αλλοδαπών

Περιγραφή: Ανακοίνωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την εγγραφή στην κατηγορία Αλλογενών - Αλλοδαπών

Η κατάθεση δικαιολογητικών που αφορούν την κατηγορία των Αλλογενών-Αλλοδαπών, Αποφοίτων Λυκείων ή Αντιστοίχων Σχολείων Κρατών Μελών της ΕΕ θα γίνεται από 24 Σεπτεμβρίου μέχρι και 1 Οκτωβρίου 2018 και ώρες 10.30 έως 12.30 ακριβώς.

 

Πέραν του αναφερόμενου χρονικού ορίου οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται την επόμενη ημέρα.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται απότουςίδιουςτουςυποψήφιους ή από άλλο  εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η εγγραφή ολοκληρώνεται  με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση  για την παραλαβή πιστοποιητικών εγγραφής και  κωδικών πρόσβασης για τις υπηρεσίες τηλεματικής του πανεπιστημίου, μετά την έγκριση της Συνέλευσης.

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για όσους εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. , αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.