Τετάρτη, 17 01 2018

Ονόματα ορκισθέντων και ώρα διεξαγωγής της ορκωμοσίας της 22ας Δεκεμβρίου 2017

Περιγραφή: Ονόματα ορκισθέντων  και ώρα διεξαγωγής της ορκωμοσίας της 22ας Δεκεμβρίου 2017