Παρασκευή, 18 10 2019

Εργαστήριο Α' έτους Εισαγωγή Υπολογιστές

Περιγραφή: Εργαστήριο Α' έτους Εισαγωγή Υπολογιστές

Με σκοπό να βοηθηθούν οι φοιτητές που εγγράφονται στο Τμήμα με καθυστέρηση (μετεγγραφές, κλπ) ώστε να ολοκληρώσουν επιτυχώς το μάθημα, δημιουργούμε μια νέα ομάδα εργαστηριακών ασκήσεων (ΟΜΑΔΑ Γ) που θα αρχίσει να εκπονεί τις εργαστηριακές ασκήσεις από την αρχή αν και η διδασκαλία της θεωρίας έχει προχωρήσει.

Οι ασκήσεις προγραμματίζονται να γίνονται στο ΚΥΠΕΣ ΙΙ κάθε Παρασκευή 2-4 μμ, με έναρξη στην Παρασκευή 10 Νοεμβρίου και να διαρκέσουν ως την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στην ομάδα (μέχρι Παρασκευή 10 Νοεμβρίου) στη σελίδα:

https://docs.google.com/forms/d/1AcltV9w2zt6_AVqzdR9nTdiaMHg7AdTtWG8kFcdIhmU