Παρασκευή, 18 10 2019

Μ. Μαρκάκης – 2η Επίδειξη γραπτών – Πέμπτη 19/10, 11 πμ - 15 μμ

Περιγραφή: Μ. Μαρκάκης – 2η Επίδειξη γραπτών – Πέμπτη 19/10,  11 πμ - 15 μμ

« Μ. Μαρκάκης – 2η Επίδειξη γραπτών – Πέμπτη 19/10,  11 πμ - 15 μμ

                                   Μαθήματα:

           - Γραμμική Άλγεβρα (όσοι δεν ήταν εδώ την προηγούμενη Πέμπτη)

           - Εφ. Μαθηματικά ΙΙ (2) (όσοι δεν ήταν εδώ την προηγούμενη Πέμπτη)

           - Εφ. Μαθηματικά Ι (1) (έως και τεταρτοετείς)

           - Διαφ. Εξισώσεις (έως και τεταρτοετείς)

Υπενθυμίζεται ότι η επίδειξη γίνεται για κατανόηση λαθών

και όχι για διαπραγμάτευση βαθμών. »

 

Ευχαριστώ

 

ΜΜαρκάκης