Κυριακή, 18 03 2018

Πρόγραμμα Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ι, περιόδου 2017 – 18

Περιγραφή: Πρόγραμμα Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ι, περιόδου 2017 – 18

 

Στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων www.sml.ece.upatras.gr αναρτήθηκε το πρόγραμμα και οι ομάδες των εργαστηριακών ασκήσεων.

Ο Διδάσκων

Δημήτρης Τσιπιανίτης