Δευτέρα, 21 10 2019

Περιεχόμενα μαθημάτων του Προγραμματος Σπουδων του ΤΗΜκΤΥ

Περιγραφή: Περιεχόμενα μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του ΤΗΜκΤΥ

Αγαπητά μέλη και φοιτητές του ΤΗΜκΤΥ,

Σας επισυνάπτω τα περιεχόμενα των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του ΤΗΜ&ΤΥ.

Εντός των επόμενων ημερών θα εκδοθεί και ο πλήρης Οδηγός Σπουδών του Τμήματος για το ακαδ. έτος 2017-18.

Σταύρος Α. Κουμπιάς
Πρόεδρος ΤΗΜκΤΥ