Δευτέρα, 21 10 2019

Εγγραφές Αλλοδαπών – Αλλογενών πρωτοετών φοιτητών - διόρθωση

Περιγραφή: 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 για κατάθεση δικαιολογητικών της
Κατηγορίας Αλλογενών-Αλλοδαπών

Η κατάθεση δικαιολογητικών που αφορούν την κατηγορία των Αλλογενών-Αλλοδαπών, Αποφοίτων Λυκείων ή Αντιστοίχων Σχολείων Κρατών Μελών της ΕΕ Μη-Ελληνικής Καταγωγής (Κυπρίων) φοιτητών θα γίνεται από

 

22 Σεπτεμβρίου μέχρι και 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρες 10.30 έως 12.30 ακριβώς.

Για πληροφορίες ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο (ανανέωση 25/9/2017)