Δευτέρα, 21 10 2019

Επανεξέταση φοιτητών για βελτίωση βαθμολογίας

Περιγραφή: Επανεξέταση φοιτητών για βελτίωση βαθμολογίας

Σχετικά με το θέμα της επανεξέτασης φοιτητών για βελτίωση βαθμολογίας (προακτέου βαθμού), και σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συγκλήτου στην υπ΄αριθμ. 104/1-12-16, η Συνέλευση του Τμήματος στην συνεδρίαση  υπ’ αριθμ. 6/14-3-2017έλαβε την εξής απόφαση:

“Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να εξεταστεί σε ένα μάθημα, μη εργαστηριακό, ανά έτος”

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθ. Σταύρος Κουμπιάς