Δευτέρα, 21 10 2019

Πρόγραμμα Εξετάσεων Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2017

Περιγραφή: Πρόγραμμα Εξετάσεων Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2017

Αγαπητες/τοι Φοιτήτριες/τες,

Σας επισυνάπτω το πρόγραμμα εξετάσεων (κανονική, επι διπλώματι), το οποίο διαμορφώθηκε και μετά από παρατηρήσεις σας.
 

Σταύρος Κουμπιάς