Παρασκευή, 18 10 2019

Ανακοίνωση για το μάθημα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Περιγραφή: Ανακοίνωση για το μάθημα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Οι φοιτητές του ΤΗΜΤΥ που έχουν επιλέξει το μάθημα "Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας", παρακαλούνται να εγγραφούν στη σελίδα eclass του αντίστοιχου μαθήματος του CEID  (Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας (CEID1033) )."

Ο Διδάσκων 

Μπερμπερίδης Κώστας