Κυριακή, 24 06 2018

ΕΠΕΙΓΟΝ! Ανακοίνωση για δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου - Ανανέωση 30/3/2017

Περιγραφή: ΕΠΕΙΓΟΝ! Ανακοίνωση για δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου - Ανανέωση 30/3/2017

Αγαπητές/τοί Φοιτήτριες/τές,

Έχετε ήδη ειδοποιηθεί ότι μπορείτε να προχωρήσετε στις δηλώσεις μαθηματων για το εαρινό εξαμηνο.

Παρακαλω διαβαστε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τις επισυναπτόμενες οδηγίες και προχωρήστε στις δηλώσεις σας ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ.

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.

Σταύρος Α. Κουμπιάς

Πρόεδρος ΤΗΜ&ΤΥ