Τρίτη, 24 04 2018

Ανακοίνωση για την επιστροφή συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ

Περιγραφή: Ανακοίνωση για την επιστροφή συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ

Σε κάθε εξάμηνο ο φοιτητής δικαιούται  συγγράμματα σε  δηλωμένα μαθήματα του τρέχοντος ή των προηγούμενων εξαμήνων, τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνούν τον μέγιστο αριθμό των 8 μαθημάτων ανά εξάμηνο.

Παρατηρήθηκε το φαινόμενο, φοιτητές κυρίως του 3ου εξαμήνου, να έχουν παραλάβει βιβλία, μαθημάτων τα οποία δεν είχαν δηλώσει, επειδή ξεπερνούσαν το μέγιστο αριθμό των δηλωμένων ECTS.

Σε αυτές τις περιπτώσεις τα βιβλία πρέπει να επιστραφούν στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών,

για να ενημερωθεί η καρτέλα τους στον ΕΥΔΟΞΟ,  έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν βιβλία τα επόμενα εξάμηνα.

Από τη Γραμματεία