Τρίτη, 15 10 2019

Ανακοίνωση για τους Επί Διπλώματι Φοιτητές, Δήλωσης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Περιγραφή: Ανακοίνωση για τους Επί Διπλώματι Φοιτητές, Δήλωσης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Οι  επί διπλώματι  φοιτητές μπορούν να δηλώσουν 

τα  οφειλόμενα μαθήματα εαρινών εξαμήνων (που είχαν δηλώσει το εαρινό εξάμηνο του Α.Ε. 2015-2016)

για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2017 του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, 

μέχρι την Κυριακή 29/01/2017 στην διεύθυνση: https://progress.upatras.gr

Δεν δηλώνετε καμία διπλωματική εργασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαθήματα πρέπει να δηλωθούν από την ίδια ομάδα και  εξάμηνο 

που είχαν δηλωθεί κατά τη εαρινή δήλωση μαθημάτων.