Τρίτη, 15 10 2019

Ανακοίνωση για ορκωμοσίες και κατάθεση διπλωματικών εργασιών

Περιγραφή: Ανακοίνωση για ορκωμοσίες και κατάθεση διπλωματικών εργασιών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι αιτήσεις ορκωμοσίας θα κατατίθενται στη Γραμματεία από 03/10/2016 έως 17/10/2016 ημέρες και ώρες λειτουργίας θυρίδας 11.30π.μ.-13.30μ.μ.

Οι διπλωματικές εργασίες θα κατατίθενται έως 20/10/2016, ημέρες και ώρες λειτουργίας θυρίδας 11.30π.μ.-13.30μ.μ.

Αργότερα από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες, αιτήσεις και διπλωματικές εργασίες δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Δικαιολογητικά για την αίτηση ορκωμοσίας

1.          Αίτηση ορκωμοσίας

2.          Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599

3.          Υπηρεσιακό σημείωμα από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας εφ’ όσον έχει χορηγηθεί σίτιση, στέγαση στον/στην φοιτητή/τρια

4.          Επιστροφή πάσο, φοιτητικής ταυτότητας (ή έγγραφο αστυνομίας απώλειας/κλοπής) και βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης.

5.          Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας για όσους έχουν αλλάξει ταυτότητα.

 
Για την κατάθεση της Διπλωματικής Εργασίας χρειάζεται

1.          Αφού γίνει η παρουσίαση κατατίθεται το βαθμολόγιο στην Γραμματεία από τον επιβλέποντα της διπλωματικής.

2.          Ένα αντίτυπο της διπλωματικής (απαραίτητα υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα και τον δ/ντή του τομέα)

3.          Ένα CD που να περιέχει την διπλωματική σε pdf ή word και

4.          Βεβαίωση ηλεκτρονικής κατάθεσης στην Νημερτής από την Κεντρική Βιβλιοθήκη

 

Από τη Γραμματεία