Τρίτη, 15 10 2019

Εξέταση μαθήματος «Αναλογικά Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά»

Περιγραφή: Εξέταση μαθήματος  «Αναλογικά Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά»

H εξέταση επί πτυχίω του Μαθήματος  «Αναλογικά Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά» θα γίνει προφορικά την 17/6 ώρα 18-21 στο γραφείο του Α. Μπίρμπα.