Δευτέρα, 21 10 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Περιγραφή: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές ότι η αναστολή φοίτησης ΜΟΝΟ στο 7ο εξάμηνο, στο οποίο σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, θα πρέπει να δηλώσουν Τομέα (κατεύθυνση), θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία δήλωσης μαθημάτων και Διπλωματικής Εργασίας για το 8ο εξάμηνο, διότι δεν θα έχει προηγηθεί η προαναφερόμενη δήλωση στο 7ο εξάμηνο.

Κατόπιν των ανωτέρω, συνίσταται η αποφυγή αίτησης για αναστολή φοίτησης ΜΟΝΟ για το 7ο εξάμηνο.

 

Εκ της Γραμματείας