Δευτέρα, 14 10 2019

Προγράμματα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2016

Περιγραφή: Προγράμματα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2016

Στην διεύθυνση  http://www.ece.upatras.gr/gr/schedules.html έχουν αναρτηθεί τα ΤΕΛΙΚΑ προγράμματα εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2016, στα οποία έχουν αντιμετωπιστεί τα περισσότερα προβλήματα από αυτά που είχαν καταγραφεί.

Σταύρος Α. Κουμπιάς

Πρόεδρος ΤΗΜ&ΤΥ