Δευτέρα, 21 10 2019

Απόφαση Τμήματος για τα μαθήματα της ομάδας Γ8 και Γ10 του Τομέα Σ&ΑΕ

Περιγραφή: Απόφαση Τμήματος για τα μαθήματα της ομάδας Γ8 και Γ10 του Τομέα Σ&ΑΕ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα  με απόφαση της υπ' αριθμ. 6/22-3-2016  Συνέλευσης του Τμήματος η ομάδα Γ των μαθημάτων για τον κύκλο σπουδών Σ&ΑΕ έχει αλλάξει. 
Σας επισυνάπτονται τα αρχεία με τα μαθήματα της Γ8 και Γ10 ομάδας για ενημέρωσή σας.

Από τη Γραμματεία