Τρίτη, 15 10 2019

Δήλωση Ξένης Γλώσσας για εισαχθέντες πριν το ακαδ. έτος 2015-2016

Περιγραφή: Δήλωση Ξένης Γλώσσας για εισαχθέντες πριν το ακαδ. έτος 2015-2016

Όσοι φοιτητές εισήχθησαν πριν το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και χρωστούν μάθημα της Ξένης Γλώσσας του 2ου εξαμήνου, οφείλουν να δηλώσουν το μάθημα με κωδικό ECE_ΞΓ102.

                                                                                                                                                                                    Από τη Γραμματεία