Παρασκευή, 18 10 2019

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Περιγραφή: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένο έγγραφο, που αφορά σε ενημέρωση για την πραγματοποίηση συνάντησης  στις 24 Φεβρουαρίου 2016, με θέμα τη διδασκαλία του μαθήματος της Γαλλικής Γλώσσας και τον ορισμό Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας, για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματός σας, με  όποιο τρόπο κρίνεται εσείς δόκιμο.

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ