Παρασκευή, 18 10 2019

Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

Αρχεία:
Download this file (document.pdf)document.pdf

Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

 http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL84GXLxOqNIoB5MXD0LzQTLaM8BZk1sbae8knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyIq-BTkXB0ftEAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWhpEGd11ll4SRY7cL5YoKZ511Y36Nddbdmihc2vkuVJ

IMG 0351