Παρασκευή, 18 10 2019

Ανανέωση εγγραφής εαρινού εξαμήνου 2018-19 στο ΔΠΜΣ "Κατανεμημένη Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια και τις Προηγμένες Δικτυακές Υποδομές για τη Διαχείριση και την Οικονομία της"

Περιγραφή: Ανανέωση εγγραφής εαρινού εξαμήνου 2018-19 στο ΔΠΜΣ "Κατανεμημένη Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια και τις Προηγμένες Δικτυακές Υποδομές για τη Διαχείριση και την Οικονομία της"

Οι ανανεώσεις εγγραφών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 μπορούν να πραγματοποιηθούνμέχρι 31-3-2019και θα γίνουν μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας στη διεύθυνση https://progress.upatras.gr. Η ανανέωση εξαμήνου είναιαπαραίτητη προϋπόθεσηγια τη λήψη οποιουδήποτε πιστοποιητικού σπουδών.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση από τη Γραμματεία για τις δηλώσεις των μεταπτυχιακών μαθημάτων του προαναφερόμενου εξαμήνου.

Από τη Γραμματεία