Πέμπτη, 17 10 2019

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρική Μηχανική/Biomedical Engineering»

Περιγραφή: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής 1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ), 2) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΜΗΥΠ), 3) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΜΑΜ) και το 4) Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Βιοϊατρική Μηχανική/BiomedicalEngineering», γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο έως και τις 10.9.2017.

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από:

α)    στη σελίδα του διαδικτύου http://www.biomed.upatras.gr

β)    στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

Τηλ.: 2610-996493, http://www.ece.upatras.gr