Τρίτη, 15 10 2019

Ανακοινώσεις ανανεώσεων εγγραφών των Δ.Π.Μ.Σ. «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της» και «Βιοϊατρική Μηχανική»

Περιγραφή: Ανακοινώσεις ανανεώσεων εγγραφών για (χειμερινό εξάμηνο 2016-2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                             

Οι ανανεώσεις εγγραφών για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των Δ.Π.Μ.Σ. «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της» και «Βιοϊατρική Μηχανική», για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, θα πραγματοποιηθούν από 2-9-2016 έως 30-9-2016, και θα γίνουν μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας στη διεύθυνση https://progress.upatras.gr

Από τη Γραμματεία