Πέμπτη, 17 10 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ "ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ..." 2016-2017

Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ "ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ..." 2016-2017

Σας αποστέλλουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΔΠΜΣ "Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της", την αίτηση υποψηφιότητας, καθώς και τις οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους για την κατάθεση των συστατικών επιστολών και παρακαλούμε για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας