Τρίτη, 19 02 2019

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Δηλώσεις μαθημάτων και ΜΔερ. για το ΔΠΜΣ-ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 29 Οκτωβρίου 2018
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο«Ολοκληρωμένα Συστήµατα Υλικού και Λογισμικού» («Ο.Σ.Υ.Λ.») 18 Σεπτεμβρίου 2018
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη - ΣΜΗΝ” (μετεξέλιξη του ΔΠΜΣ ΣΕΣΕ) 14 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ. «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και τις προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της» 12 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΔΠΜΣ "Βιοιατρική Μηχανική" 12 Σεπτεμβρίου 2018
Ανακοίνωση για την ανανέωση εγγραφής ΜΦ (χειμερινό εξάμηνο 2018-2019) για το ΔΠΜΣ "Βιοϊατρική Μηχανική" 04 Σεπτεμβρίου 2018
Ανακοίνωση για την ανανέωση εγγραφής ΜΦ (χειμερινό εξάμηνο 2018-2019) για το ΔΠΜΣ "Κατανεμημένη Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια και οι Προηγμένες Δικτυακές Υποδομές για τη Διαχείριση και την Οικονομία της" 04 Σεπτεμβρίου 2018
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη - ΣΜΗΝ” (μετεξέλιξη του ΔΠΜΣ ΣΕΣΕ) 27 Ιουλίου 2018
Πρόθεση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ 24 Ιουλίου 2018
Ανακοίνωση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές στην "Κατανεμημένη Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια και τις Προηγμένες Δικτυακές Υποδομές για τη Διαχείριση και την Οικονομία της" 19 Ιουλίου 2018
Δηλώσεις των μεταπτυχιακών μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. "Βιοϊατρική Μηχανική" για το εαρινό εξάμηνο 08 Μαρτίου 2018
Δηλώσεις μαθημάτων Δ.Π.Μ.Σ. "Κατανεμημένη Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια ..." για το εαρινό εξάμηνο 08 Μαρτίου 2018
Προκήρυξη για το Διατμηματικό ΠΜΣ "Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών" 13 Ιουνίου 2017
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρική Μηχανική/Biomedical Engineering» 09 Ιουνίου 2017
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της» 09 Ιουνίου 2017
Δηλώσεις μετ. μαθημάτων Δ.Π.Μ.Σ. "Κατανεμημένη Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια και οι Προηγμένες Δικτυακές Υποδομές για τη Διαχείριση και την Οικονομία της" 27 Μαρτίου 2017
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΤΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 03 Μαρτίου 2017
Πρόγραμμα Εξετάσεων ΔΠΜΣ_ΒΜΕ. 01 Φεβρουαρίου 2017
Ανακοινώσεις ανανεώσεων εγγραφών των Δ.Π.Μ.Σ. «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της» και «Βιοϊατρική Μηχανική» 02 Σεπτεμβρίου 2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ "ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ" 07 Ιουλίου 2016

Σελίδα 1 από 2