Παρασκευή, 18 10 2019

Τα μαθήματα του Καθηγητή Κυρίου Αλεξανδρίδη δεν θα πραγματοποιηθούν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα του Καθηγητή Κυρίου Αλεξανδρίδη δεν θα πραγματοποιηθούν,

από την Τρίτη 13/5 έως την Πέμπτη 15/5 λόγω της συμμετοχής του σε συνέδριο του

εξωτερικού.