Τρίτη, 25 06 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος ΗΜΤΥ

Περιγραφή: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος ΗΜΤΥ

Eστάλη για δημοσίευση στον ημερήσιο Τύπο η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος ΗΜΤΥ, η οποία έχει αναρτηθεί και στη Διαύγεια

 Εκ της Γραμματείας