Τετάρτη, 17 01 2018

Eξέταση του εργαστηρίου Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ

Περιγραφή: Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ

Η εξέταση του εργαστηρίου Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ (εργαστήριο Θεωρίας Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων) για τους επί διπλώματι φοιτητές θα διεξαχθεί στις 19 Ιανουαρίου 2018 στο ΑΦΕ στις 12.30-14.00.

Ο διδάσκων του εργαστηρίου

Δ. Τσιπιανίτης