Δευτέρα, 21 10 2019

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2017-18: Πρακτικό Αξιολόγησης

Περιγραφή: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2017-18: Πρακτικό Αξιολόγησης

Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΛΚΕ (http://research.upatras.gr/) το Πρακτικό Αξιολόγησης  της υπ. αριθμ. 29496/18.07.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (5 θέσεων) στα πλαίσια της Πράξης ‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών’, με τα οποία η Επιτροπή Ερευνών εγκρίνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας, όπως προέκυψε από τα πρακτικά των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για την ανάθεση έργου. 

Η σελίδα του Πρακτικού Αξιολόγησης: https://research.upatras.gr/el/content/egkrisi-praktikoy-praktiko-axiologisis-gia-tin-anathesi-5-symvaseon-ergoy-sto-plaisio-toy