Παρασκευή, 18 10 2019

Απόφαση της Συνέλευσης του ΤΗΜκΤΥ για το νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Απόφαση της Συνέλευσης 
του Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
για το υπό συζήτηση και ψήφιση νομοσχέδιο
για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στην  συνεδρίαση της 26ης/7ου/2017 συζήτησε σχετικά με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νομοσχεδίου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η Συνέλευση εκφράζει σοβαρές διαφωνίες για σειρά σημαντικών ακαδημαϊκών θεμάτων που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, τα οποία επηρεάζουν επί το αρνητικότερο ζωτικές ακαδημαϊκές λειτουργίες του Πανεπιστημίου, όπως πχ. η κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα αυτοτέλεια, η αντι-ακαδημαϊκή εξίσωση ακαδημαϊκών μονάδων με διαφορετικό επίπεδο σπουδών και διαφορετική αποστολή, η εξωστρέφεια που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό Ίδρυμα υψηλού επιπέδου, η οικονομική του βιωσιμότητα που πρέπει να εξασφαλίζεται για την εύρυθμη λειτουργία του, η δομή και ποιότητα της διοίκησης του που πρέπει να είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα κ.ά.

Ειδικότερα, δε, για το θέμα της αναγνώρισης των πενταετούς διάρκειας διπλωμάτων ως τίτλων μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), η προβλεπόμενη σχετική διάταξη κρίνεται ως τουλάχιστον ατελής και προσχηματική, διότι, ρητά και ουσιαστικά, ακυρώνει την ουσιαστική αναγνώριση, αφού αφαιρεί από τους διπλωματούχους πενταετών σπουδών τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου, τα οποία προβλέπονται για κατόχους ισότιμων τίτλων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Τα σοβαρά αυτά θέματα έχουν τεθεί επανειλημμένως και με συγκεκριμένες παρατηρήσεις τόσο από την Σύνοδο των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων όσο και από ακαδημαϊκά όργανα Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Συμπερασματικά, η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών εκφράζει την έντονη ανησυχία της και τις σοβαρές επιφυλάξεις της για το εν λόγω νομοσχέδιο και ελπίζει στην αναδιατύπωση των σχετικών σημαντικών διατάξεων του.

Ο Πρόεδρος
Του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Καθηγητής Σταύρος Α. Κουμπιάς