Σάββατο, 26 05 2018

Ο Καθ. Δημήτριος Σερπάνος μέλος του Board of Governors της ΙΕΕΕ Computer Society

 

serp

Ο Καθ. Δημήτριος Σερπάνος, μέλος του Τμηματός μας, εξελέγη στις πρόσφατες εκλογές μέλος του Board of Governors της ΙΕΕΕ Computer Society.