Δευτέρα, 21 10 2019

ΕΠΕΙΓΟΝ - Eξάπλωση κακόβουλου λογισμικού

Περιγραφή: Eξάπλωση κακόβουλου λογισμικού

Σε συνέχεια αντίστοιχων μηνυμάτων για την προστασία του προσωπικού υπολογιστή και των ψηφιακών σας αρχείων από διαδικτυακές απειλές, καθώς και των Δικτυακών Υποδομών του Πανεπιστημίου, σας ενημερώνουμε για την εμφάνιση και τη ραγδαία εξάπλωση του κακόβουλου λογισμικού - τύπου Ransomware - με την ονομασία «WannaCry».

Το κακόβουλο λογισμικό μολύνει υπολογιστές με Microsoft Windows και μεταδίδεται κυρίως μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επισυναπτόμενα αρχεία και μέσω μολυσμένων ιστοσελίδων.

Για την προστασία σας από το κακόβουλο λογισμικό (τύπου Ransomware) θα πρέπει, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε και να ανοίγετε τα επισυναπτόμενα αρχεία μόνο εφόσον γνωρίζετε με βεβαιότητα τον αποστολέα και το περιεχόμενο των αρχείων, ενώ δεν πρέπει να ανοίγετε επισυναπτόμενα αρχεία άγνωστης προέλευσης.

Σχετικά με την αυτόματη διάδοση του κακόβουλου λογισμικού WannaCry σας ενημερώνουμε ότι υπολογιστές με παλαιότερες εκδόσεις των Windows δεν λαμβάνουν αυτόματα τη σχετική ενημέρωση ασφάλειας, είναι ευάλωτοι στην νέα δικτυακή απειλή και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μολυνθούν.

Συγκεκριμένα για υπολογιστές συνδεδεμένους στο Δίκτυο του Πανεπιστημίου και με Λειτουργικό Σύστημα

  • Windows XP
  • Windows 8
  • Windows Server 2003

θα πρέπει να γίνει άμεσα τερματισμός της λειτουργίας τους και να ενημερωθεί ο Τεχνικός Υπεύθυνος του Τμήματός σας.

Οι  υπολογιστές αυτοί θα πρέπει να παραμείνουν αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο έως ότου εφαρμοστεί η ενημέρωση ασφάλειας από το αρμόδιο προσωπικό, δείτε σχετικά στο: https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attacks/

Για υπολογιστές με πιο πρόσφατες εκδόσεις των Windows, παρακαλούμε εξασφαλίστε ότι έχουν εγκατασταθεί όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφάλειας και ότι η επιλογή για αυτόματη λήψη και εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων είναι ενεργοποιημένη.

Σε περίπτωση προβλήματος, επικοινωνήστε με τους τεχνικούς υπεύθυνους του Τμήματός σας.

Περισσότερες πληροφορίες, για το κακόβουλο λογισμικό «WannaCry» και αναλυτικές οδηγίες για την αποτελεσματική προστασία του υπολογιστή σας και των αρχείων σας, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

 http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=71256&Itemid=1881&lang