Παρασκευή, 18 10 2019

Ενεργοποίηση του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή

Περιγραφή: Ενεργοποίηση του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή

Αγαπητές/τοί Συνάδελφοι, 
Αγαπητές/τοί Φοιτήτριες/τές

Από την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά το ΤΗΜ&ΤΥ καθιερώνει, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του, τον θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή.

Προς τούτο, έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμηματος στην διεύθυνση http://www.ece.upatras.gr/gr/education/assistant-professor.html ο σχετικός κανονισμός και ο κατάλογος των πρωτοετών φοιτητών ανά Σύμβουλο Καθηγητή.

Είμαι βέβαιος ότι ο θεσμός αυτός θα υποστηρίξει ουσιαστικά την εκπαιδευτική
διαδικασία, όπως συμβαίνει στα μεγάλα Ελληνικά και ξένα ακαδημαϊκά ιδρύματα.


Σταύρος Α. Κουμπιάς