Δευτέρα, 21 10 2019

Καλωσόρισμα των Πρωτοετών Φοιτητριών και Φοιτητών

Περιγραφή: Καλωσόρισμα των Πρωτοετών Φοιτητριών και Φοιτητών

Αγαπητές και Αγαπητοί πρωτοετείς Φοιτήτριες και Φοιτητές,

Ως Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκ μέρους όλων των μελών του Τμήματος, σας  συγχαίρω για την μεγάλη επιτυχία σας να εισαχθείτε στο Τμήμα μας, σας καλωσορίζω θερμά και σας παρακαλώ να δεχθείτε τις πιο εγκάρδιες ευχές όλων μας για μια ευτυχισμένη και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και για επιτυχημένες σπουδές συνολικά.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών είναι το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με ζωή 50 χρόνων, σήμερα, δε, είναι το μεγαλύτερο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής και του Πανεπιστημίου (πλην του Ιατρικού Τμήματος), διαθέτοντας εξαιρετικές κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές. Το Τμήμα μας σήμερα έχει κατακτήσει μια πρωτεύουσα θέση στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο και έχει μια διακριτή και πολύ αξιόλογη θέση στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα. Η εξέλιξη του Τμήματος τα χρόνια αυτά ήταν ραγδαία τόσο στο εκπαιδευτικό, όσο και στο ερευνητικό επίπεδο, συμβάλλοντας σημαντικά με το υψηλής στάθμης επιστημονικό δυναμικό που αποφοίτησε από τις τάξεις του στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας, ενώ, ταυτόχρονα, απόφοιτοι του διαπρέπουν στο εξωτερικό στον ακαδημαϊκό, επιστημονικό και επαγγελματικό χώρο.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα μας έχει αξιολογηθεί πρόσφατα και στο παρελθόν από ανεξάρτητους αξιολογητές οι οποίοι αναγνώρισαν την υψηλή ποιότητα του παρεχομένου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. Το διεθνές σύστημα QSWorldRanking/TopUniversities (http://www.topuniversities.com/), ένας από τους πλέον έγκριτους, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόχους πληροφοριών για την ανώτατη εκπαίδευση, δημοσίευσε πρόσφατα  τον μεγαλύτερο διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή. Το 2016 εξετάστηκαν 4.226 Πανεπιστήμια παγκοσμίως, εκ των οποίων αξιολογήθηκαν τα 2.691 και τελικώς κατετάγησαν τα 945 ΑΕΙ.  Σε αυτήν την κατάταξη του QS, όπου αξιολογήθηκαν συνολικά 15.539 προγράμματα διεθνώς, επτά (7) θεματικές περιοχές/Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών εμφανίζονται πλέον μεταξύ των επικρατέστερων στην παγκόσμια ελίτ (global elite). Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών κατατάσσεται στις θέσεις 251-300 της παγκόσμιας κατάταξης, μεταξύ των αντίστοιχων τμημάτων διεθνώς.

Είναι γνωστό ότι οι εξελίξεις στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού υπήρξαν κατά τα τελευταία χρόνια ραγδαίες και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να είναι ακόμη πιο συγκλονιστικές, επηρεάζοντας καθοριστικά τις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις. Το Τμήμα μας, το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με μεγάλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα αλλά και  με πρωτοπόρες παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις  φροντίζει να εξελίσσει και να βελτιώνει συνεχώς το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αλλά και το μεταπτυχιακό του πρόγραμμα, του ώστε να ανταποκρίνεται στις ραγδαίες εκπαιδευτικές, ερευνητικές, τεχνολογικές εξελίξεις και να παρέχει σύγχρονη και υψηλής στάθμης εκπαίδευση στους φοιτητές του.

Η σημερινή πραγματικότητα για την φυσιογνωμία του Τμήματός μας αποτυπώνεται στον Οδηγό Σπουδών της ακαδημαϊκής περιόδου 2016-2017, που αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο των φοιτητών του Τμήματος, ιδίως των πρωτοετών. Περιλαμβάνει το πενταετές πρόγραμμα και τον κανονισμό προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, την περίληψη της ύλης κάθε μαθήματος, τον κανονισμό και το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και πλήθος από ευρύτερες πληροφορίες για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος και του Πανεπιστημίου γενικότερα, τη φοιτητική μέριμνα, τις χορηγούμενες υποτροφίες κ.λπ.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δομείται σε δέκα διδακτικά εξάμηνα. Στα τρία πρώτα έτη (εξάμηνο 1ο έως και 6ο) οι σπουδές (κορμού) είναι κοινές για όλους τους φοιτητές του Τμήματος και περιλαμβάνουν 36 υποχρεωτικά βασικά μαθήματα κορμού, 2 μαθήματα παιδαγωγικού/πολιτιστικού/οικονομικού περιεχομένου που επιλέγονται από λίστα σχετικών μαθημάτων καθώς και 2 μαθήματα ξένης γλώσσας. Τα δύο τελευταία έτη (εξάμηνο 7ο έως και 10ο) οι σπουδές είναι σπουδές ειδίκευσης. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν από τους Τομείς/Κύκλοι του Τμήματος κύκλοι σπουδών με βάση την εξής φιλοσοφία: να συνδυάζουν αρμονικά την εξειδίκευση σε μία από τις επιστημονικές κατευθύνσεις που θεραπεύει το Τμήμα με ταυτόχρονη δυνατότητα απόκτησης βασικής γνώσης και από τις άλλες επιστημονικές κατευθύνσεις  χωρίς, όμως, να στερεί από τους φοιτητές τη δυνατότητα να ικανοποιούν και τις ευρύτερες προσωπικές επιστημονικές επιλογές τους.

Στο 7ο εξάμηνο σπουδών, λοιπόν, οι φοιτητές του Τμήματος υποχρεούνται, με βάση τα ενδιαφέροντά τους, να επιλέξουν έναν από τους ακόλουθους Κύκλους Σπουδών:

  • Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών (Η&Υ)
  • Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ)
  • Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ)
  • Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας (Τ&ΤΠ)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος είναι η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας η οποία εκπονείται κατά τα τελευταία εξάμηνα σπουδών και η οποία είναι ισοδύναμη ενός Master of Science.

Σημαντική παράμετρος κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας, όμως, είναι και οι κανόνες που την διέπουν. Υιοθετώντας τις αρχές και τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (EuropeanCreditTransferandAccumulationSystem, ECTS) το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος μας είναι συμβατό με αυτό το σύστημα. Είναι δυνατή, συνεπώς, η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που διευκολύνει την κινητικότητα και την ακαδημαϊκή αναγνώριση.

Το Τμήμα μας προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών υψηλού επιπέδου το οποίο οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Σε αυτό το πρόγραμμα εγγράφονται μετά από επιλογή σε εξαμηνιαία βάση φοιτητές με δίπλωμα ή πτυχίο από περιοχές κυρίως τεχνολογικής ή θετικής κατεύθυνσης. Το πρόγραμμα αυτό συνίσταται αρχικά στην παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από το δίπλωμα ή πτυχίο που κατέχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και στην συνέχεια στην εκπόνηση πρωτότυπης ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας που καταλήγει σε σύνταξη διδακτορικής διατριβής, η οποία εξετάζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει στα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού (ΟΣΥΛ)» και«Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών (ΣΕΣΕ)». Ως επισπεύδον τμήμα οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 μαζί με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών ΔιατμηματικόΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της» και από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016μαζί με τα Τμήματα Ιατρικής, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ΔιατμηματικόΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιοϊατρική Μηχανική/BiomedicalEngineering».

Το Τμήμα μας, εκτός από τα ιδιαίτερα θετικά του σημεία, έχει και προβλήματα, τα οποία οφείλονται τόσο σε ενδογενείς όσο και σε εξωγενείς αιτίες, όπως αυτές του πολύ μεγάλου αριθμού εισαγομένων φοιτητών και της περιορισμένης δημόσιας χρηματοδότησης. Όμως, με την συνεχή και έντονη προσπάθεια όλων των μελών του Τμήματος (μέλη ΔΕΠ, λοιπό επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό) αντιμετωπίζουμε, κατά το δυνατόν, αυτά τα προβλήματα, με αποτέλεσμα η συνολική ποιότητα του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου να είναι πολύ υψηλή.

Το Τμήμα διαθέτει 52 μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ), 3 επιστημονικούς συνεργάτες, 4 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 4 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), 7 μέλη διοικητικού προσωπικού και περίπου 1800 ενεργούς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Τέλος, σημειώνεται ότι η διοικητική λειτουργία του Τμήματος βασίζεται σε ένα προηγμένο σύστημα μηχανοργάνωσης που έχει αναπτυχθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου διοικητικές υπηρεσίες.

Αναλυτικές πληροφορίες για το προσωπικό, την διάρθρωση, τους κανονισμούς σπουδών, τα μαθήματα κλπ. του Τμήματος μας διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.ece.upatras.gr

Αγαπητές Φοιτήτριες και Φοιτητές,

Ως Πρόεδρος του Τμήματος, σας διαβεβαιώ ότι, ιδιαίτερα τώρα την στιγμή της σκληρής κρίσης, ο σταθερός και συνεχής στόχος του Τμήματος μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προ- και μετα-πτυχιακών σπουδών που θα εξασφαλίσουν τις καλύτερες προϋποθέσεις στις νέες και νέους επιστήμονες μας για την μελλοντική τους ζωή.

Σας ευχόμαστε να έχετε υγεία και να επενδύσετε στην ουσιαστική γνώση που θα σας βοηθήσει αφ’ ενός να εκπληρώσετε τα όνειρα σας, ως υπεύθυνοι και ευαίσθητοι πολίτες και αφ’ ετέρου να βοηθήσετε την δοκιμαζόμενη Ελληνική κοινωνία, η οποία περιμένει πολλά από σας για την ανόρθωση της.

 

Καθηγητής Σταύρος Α. Κουμπιάς

Πρόεδρος

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

κατά τη διετία 1.11.2015--31.8.2017