Τρίτη, 15 10 2019

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2015

Περιγραφή: Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2015

Αγαπητά μέλη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.
 
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος ΗΜ&ΤΥ

Καθηγητής Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος