Τρίτη, 15 10 2019

Οδηγίες για την πυρασφάλεια της Πανεπιστημιούπολης

Περιγραφή: Oδηγίες για την πυρασφάλεια της Πανεπιστημιούπολης

 

Αγαπητά μέλη του Τμήματος.

 

Σας προωθώ χρήσιμες οδηγίες για την πυρασφάλεια της Πανεπιστημιούπολης.

 

 

 

Γ.Β. Γιαννακόπουλος