Παρασκευή, 18 10 2019

Προκήρυξη ΔΠΜΣ "Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική"

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 2-4, ΛΑΜΙΑ, ΤΚ 35100

   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   

Τα Τμήματα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, θα προβούν στην εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο

«Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική»

 με στόχο την ειδίκευση πτυχιούχων/διπλωματούχων επιστημόνων στους τομείς: 

α) της Υπολογιστικής Ιατρικής, της Υπολογιστικής Βιολογίας και των Εφαρμογών τους (ροή Βιοϊατρικής), και β) της Ασφάλειας Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, της Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, και της Προσομοίωσης (ροή Πληροφορικής). 

Η πρώτη περίοδος υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας είναι από 29 Ιουνίου 2015 έως 20 Ιουλίου 2015, ενώ η δεύτερη από 17 Αυγούστου 2015 έως 13 Σεπτεμβρίου 2015 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., καθημερινά 11:00-13:00 στη διεύθυνση (ή και ταχυδρομικά): Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήματα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική &  Πληροφορικής, Παπασιοπούλου 2-4 , 35100 Λαμία.  

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία (τηλ. 2231066928 & 2231066731), καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://www.icb.sci.uth.gr.       

Ο Διευθύντής του ΔΠΜΣ "Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική" 

Βασίλειος Π.Πλαγιανάκος 

Αναπληρωτής Καθηγητής

-------------------------------------------------------------------------
Vassilis P. Plagianakos
Associate Professor and Department Head
Department of Computer Science and Biomedical Informatics
School of Sciences, University of Thessaly
Papassiopoulou 2-4, GR-35100, Lamia, Greece