Τρίτη, 15 10 2019

Δήλωση Oμάδας Eξέτασης Τεχνικού Σχεδίου

 Δήλωση ομάδας εξέτασης Τεχνικού Σχεδίου

 Για την αρτιότερη οργάνωση των εξετάσεων του Τεχνικού Σχεδίου πρέπει όσοι φοιτητές έχετε δικαίωμα τελικής εξέτασης να δηλώσετε ομάδα εξέτασης μέσω του eClass έως τις 19/6. Διαφορετικά δεν θα έχετε διακίωμα εξέτασης. Ακόμα, θα πρέπει να έχετε μαζί σας φοιτητική ή άλλη ταυτότητα.