Δευτέρα, 14 10 2019

Πρακτική Άσκηση στο Eξωτερικό για το 2015-16 Erasmus+

 Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου:  https://www.upatras.gr/el/node/5292 η προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για πρακτική άσκηση σε χώρες της Ευρώπης το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Αφορά φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) και έχει διάρκεια 2-3 μηνών.